Đang tải... Xin hãy đợi...
Updated 20:41:28 / 22-05-2018

Cỏ nhân tạo AF-SV07

- Chiều cao sợi: 50
- Dtex: PE6600 + PP4400
- Loại sợi: Monofil
- Khoảng cách dòng cỏ: 3/8 inch
- Số mũi kim/100cm:160
- Số mũi khâu/m2: 12000
- Số lớp đế: 3 layers + latex
- Màu sắc: Xanh đậm - xanh nhạtThông tin & Dự ánTop