Đang tải... Xin hãy đợi...
Updated 14:51:28 / 24-02-2018

Cỏ nhân tạo AF-A2517

- Chiều cao sợi: 25 mm
- Dtex: PE12000
- Loại sợi: Diamond grass
- Khoảng cách dòng cỏ: 3/8
- Số mũi kim/100cm: 170
- Số lớp đế: 3 layers + latex
- Màu sắc: Xanh - ÚaSản phẩm liên quan

Thông tin & Dự ánTop