Đang tải... Xin hãy đợi...
Updated 09:19:22 / 15-01-2019

Sân Bóng Quỳnh Phụ

SÂN BÓNG CỎ NHÂN TẠO 
Địa điểm công trình; Bồ Trang2, Xã Quỳnh Hoa,huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Cỏ sử dụng: sợi đúc kim cương
Chiều cao của cỏ: 50mm hai mầu
San Bong Quynh Phu _ncKxo → Công ty AFD grassSan Bong Quynh Phu _iDegb → Công ty AFD grassSan Bong Quynh Phu _xiW9r → Công ty AFD grassSan Bong Quynh Phu _z6ssb → Công ty AFD grassSan Bong Quynh Phu _2NAfB → Công ty AFD grassSan Bong Quynh Phu _47hdk → Công ty AFD grass

    Thông tin & Dự án


    Top