Đang tải... Xin hãy đợi...
Updated 10:41:12 / 20-09-2019

SÂN BÓNG PHỦ LÝ, HÀ NAM

Địa chỉ: Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Các hạng mục thi công:

- Cung cấp vật tư san gạt mặt bằng

- Cung cấp và Thi công hoàn thiện mặt cỏ

- Cung cấp thi công điện chiếu sáng, lưới chắn bóng

SaN BoNG PHu Ly, Ha NAM _WkFv5 → Công ty AFD grass

SaN BoNG PHu Ly, Ha NAM _yxFQ7 → Công ty AFD grass

SaN BoNG PHu Ly, Ha NAM _cwMUf → Công ty AFD grass

SaN BoNG PHu Ly, Ha NAM _qxAQ9 → Công ty AFD grassSaN BoNG PHu Ly, Ha NAM _Nv3MV → Công ty AFD grassSaN BoNG PHu Ly, Ha NAM _PQoAW → Công ty AFD grassSaN BoNG PHu Ly, Ha NAM _MPIYU → Công ty AFD grassSaN BoNG PHu Ly, Ha NAM _KzEZV → Công ty AFD grass

    Thông tin & Dự án


    Top