Đang tải... Xin hãy đợi...
Updated 10:16:49 / 22-11-2018

SÂN BÓNG NGÕ 183 HOÀNG VĂN THÁI - HÀ NỘI

Cụm 5 sân bóng ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội được hoàn thiện và đưa vào khai thác vào tháng 3 năm 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh sân bóng Hoàng Văn Thái:

SaN BoNG NGo 183 HOaNG VaN THaI - Ha NoI _VPHip → Công ty AFD grass

SaN BoNG NGo 183 HOaNG VaN THaI - Ha NoI _Oso0L → Công ty AFD grass

SaN BoNG NGo 183 HOaNG VaN THaI - Ha NoI _00000 → Công ty AFD grass

SaN BoNG NGo 183 HOaNG VaN THaI - Ha NoI _17tHx → Công ty AFD grass

SaN BoNG NGo 183 HOaNG VaN THaI - Ha NoI _CoMxm → Công ty AFD grass

SaN BoNG NGo 183 HOaNG VaN THaI - Ha NoI _9rP1V → Công ty AFD grass

    Thông tin & Dự án


    Top