Đang tải... Xin hãy đợi...
Updated 09:19:22 / 15-01-2019

SÂN BÓNG MINI TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN - DƯƠNG NỘI

SÂN BÓNG ĐÁ MINI TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN

Địa điểm: KĐT Dương Nội, Hà Nội

Kích thước sân 31x18 m

Loại cỏ: A350416GD08801  - Dòng sợi kim (đặc tính mềm dai, phù hợp sân bóng dành cho học sinh)

Vui lòng liên hệ 0949631111 để được tư vấn.

SaN BoNG MINI TRuoNG TIeU HoC Le QUy doN - DuoNG NoI _sAkX8 → Công ty AFD grass

SaN BoNG MINI TRuoNG TIeU HoC Le QUy doN - DuoNG NoI _5ac2F → Công ty AFD grass

SaN BoNG MINI TRuoNG TIeU HoC Le QUy doN - DuoNG NoI _IRpPX → Công ty AFD grass

SaN BoNG MINI TRuoNG TIeU HoC Le QUy doN - DuoNG NoI _uhba8 → Công ty AFD grass

SaN BoNG MINI TRuoNG TIeU HoC Le QUy doN - DuoNG NoI _lzHvC → Công ty AFD grass

SaN BoNG MINI TRuoNG TIeU HoC Le QUy doN - DuoNG NoI _eGBXe → Công ty AFD grass

SaN BoNG MINI TRuoNG TIeU HoC Le QUy doN - DuoNG NoI _UWAbQ → Công ty AFD grass

SaN BoNG MINI TRuoNG TIeU HoC Le QUy doN - DuoNG NoI _Glq6j → Công ty AFD grass

SaN BoNG MINI TRuoNG TIeU HoC Le QUy doN - DuoNG NoI _GNyaf → Công ty AFD grass

    Thông tin & Dự án


    Top