Đang tải... Xin hãy đợi...
Updated 10:41:12 / 20-09-2019

SÂN BÓNG ĐÁ SIÊU THỊ A&S THANH HOÁ

Tổ hợp sân bóng khu vui chơi hồ bơi tại Siêu thị A&S Thọ Xuân, Thanh Hoá.

Các hạng mục công việc:

- Cung cấp cỏ nhân tạo, hạt cao su Thi công hoàn thiện sân bóng.

- Lắp đặt hệ thống lưới chắn bóng và điện chiếu sáng SaN BoNG da SIeU THi AS THANH HOa _f4kzI → Công ty AFD grass

SaN BoNG da SIeU THi AS THANH HOa _Q2tkA → Công ty AFD grass

SaN BoNG da SIeU THi AS THANH HOa _aztl4 → Công ty AFD grass

SaN BoNG da SIeU THi AS THANH HOa _YrVGR → Công ty AFD grass

SaN BoNG da SIeU THi AS THANH HOa _c7n31 → Công ty AFD grass

SaN BoNG da SIeU THi AS THANH HOa _KE3eL → Công ty AFD grass

SaN BoNG da SIeU THi AS THANH HOa _ID3Ez → Công ty AFD grass

    Thông tin & Dự án


    Top