Đang tải... Xin hãy đợi...
Updated 09:19:22 / 15-01-2019

SÂN BÓNG ĐÁ CỎ NHÂN TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI 2 HƯNG YÊN

Sân bóng đá cỏ nhân tạo TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI 2 HƯNG YÊN

Địa điểm: Cơ sở đào tạo khu Đại học Phố Hiến, Tỉnh Hưng Yên

Diện tích sân: 4600m2

Hạng mục thi công: Cung cấp vật tư, nhân công Thi công hoàn thiện sân bóng đá cỏ nhân tạo.

Nghiệm thu và bàn giao ngày 15/4/2018.

Vui lòng liên hệ 0911631111 để được tư vấn.

SaN BoNG da Co NHaN TaO TRuoNG daI HoC THUy LoI 2 HuNG YeN _gjEjD → Công ty AFD grass

SaN BoNG da Co NHaN TaO TRuoNG daI HoC THUy LoI 2 HuNG YeN _KE3eL → Công ty AFD grass

SaN BoNG da Co NHaN TaO TRuoNG daI HoC THUy LoI 2 HuNG YeN _oJWKB → Công ty AFD grass

SaN BoNG da Co NHaN TaO TRuoNG daI HoC THUy LoI 2 HuNG YeN _RSxj9 → Công ty AFD grass

SaN BoNG da Co NHaN TaO TRuoNG daI HoC THUy LoI 2 HuNG YeN _TCAqB → Công ty AFD grass

SaN BoNG da Co NHaN TaO TRuoNG daI HoC THUy LoI 2 HuNG YeN _hjYEX → Công ty AFD grass

SaN BoNG da Co NHaN TaO TRuoNG daI HoC THUy LoI 2 HuNG YeN _X0pCY → Công ty AFD grass

    Thông tin & Dự án


    Top