Đang tải... Xin hãy đợi...
Updated 15:24:46 / 10-08-2019

Cỏ nhân tạo AF-C350416GD08801

- Chiều cao sợi: 50
- Dtex: PE 8800
- Loại sợi: Monofil
- Khoảng cách dòng cỏ: 5/8
- Số mũi kim/100cm:160
- Số mũi khâu/m2: 10395
- Số lớp đế: 3 layers + latex
- Màu sắc: Xanh đậm - xanh nhạt

Co nhan tao AF-C350416GD08801 _XT8Xh → Công ty AFD grass

Co nhan tao AF-C350416GD08801 _rceWH → Công ty AFD grassSản phẩm liên quan

Thông tin & Dự ánTop