Đang tải... Xin hãy đợi...
Updated 16:03:50 / 03-10-2019

Cỏ nhân tạo AF - 3018

Cỏ nhân tạo AF - 3018D
Chiều cao 32mm
Cự ly hàng 3/8"
Số mũi/m 180
Số sợi trên cụm 12
Dtex 10000

Co nhan tao AF - 3018 _f4kzI → Công ty AFD grassCo nhan tao AF - 3018 _4GmzG → Công ty AFD grassCo nhan tao AF - 3018 _ybdHG → Công ty AFD grassCo nhan tao AF - 3018 _yVOLG → Công ty AFD grassCo nhan tao AF - 3018 _rBwah → Công ty AFD grassCo nhan tao AF - 3018 _cJio3 → Công ty AFD grassSản phẩm liên quan

Thông tin & Dự ánTop