Đang tải... Xin hãy đợi...
Updated 20:41:28 / 22-05-2018

Cỏ nhân tạo A650416ZD08801

Cỏ nhân tạo A650416ZD08801

Dtex: 8800,dòng sợi đúc kim cương

Chiều cao 50mm, số mũi 160 s/m, cự ly hàng 5/8",

mật độ 10.080 mũi/m2, 80.640 sợi/m2, 03 lớp đế.

Cỏ dùng trên 5 năm

Màu sắc: Lime green/light greenCo nhan tao A650416ZD08801 _YGDRV → Công ty AFD grassCo nhan tao A650416ZD08801 _n2Xgi → Công ty AFD grassSản phẩm liên quan

Thông tin & Dự ánTop