Đang tải... Xin hãy đợi...
Updated 16:03:50 / 03-10-2019

Bóng golf PRO-DX3 Platinum NEW Urethane 3PC (hộp 12 quả, Bóng 4 lớp)

Bóng golf PRO-DX3 cấu tạo 3 lớp rất bền. 

Với độ xoáy nhiều hơn, cho phép những người chơi golf có thể kiểm soát những đường bay của bóng khi đánh.

Bong golf PRO-DX3 Platinum NEW Urethane 3PC hop 12 qua, Bong 4 lop _00000 → Công ty AFD grass

The new PRO-DX3 in the best performing golf ball in the games, englneered to deliver excep- tional distance, outstanding drop and stop control. pro-dx3 is the highest performance ball with an incredilble soft feel and longer lasting durability.

Bong golf PRO-DX3 Platinum NEW Urethane 3PC hop 12 qua, Bong 4 lop _boTCi → Công ty AFD grassSản phẩm liên quan

Thông tin & Dự ánTop